Hit the Road

Weggebruikers en voertuigen

Het verkeersreglement schrijft voor hoe je je als weggebruiker moet gedragen op de openbare weg. Het legt je rechten en plichten vast en laat het verkeer veilig en vlot verlopen. Het verkeersreglement bepaalt ook welke weggebruiker wat mag én moet doen in het verkeer.
Om het verkeersreglement te begrijpen, moet je weten wat een weggebruiker is en welke groepen weggebruikers er zijn. Je moet ook weten hoe een weggebruiker zich kan verplaatsen, te voet of met behulp van een voertuig.

Dit stukje theorie maakt deel uit van het handboek 'Hit the Road - Rijbewijs B NL'. Kijk snel in de rijschoolzoeker in welke rijschool je het handboek kunt kopen.

Sluiten